Juridische informatie

Juridische informatie

Gebruiksvoorwaarden

 
De website van Tork op www.tork.nl wordt beheerd door
 
Essity Professional Hygiene Germany GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim
 
Amtsgericht Mannheim: HRB 710 878
Btw-nummer: DE 815236277
Directeur: Oliver Obel, Stephan Franke
GLN: 4000167000000
 
Tel.: +49 (0)621/778 4700
Fax: +49 (0)621/778 13 4700
E-Mail: torkmaster@essity.com
 
 
- hierna „Essity“ - genoemd
 
Aansprakelijk in de zin van § 55 lid 2 RStV: Oliver, Obel, Stephan Franke

Juridische verklaring

Het materiaal op deze site wordt door Essity geleverd als dienst aan haar klanten en mag enkel voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Enkele kopieën mogen worden gedownload volgens onderstaande voorschriften.
 
Wanneer u materiaal van deze site downloadt gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de site niet te gebruiken of materiaal ervan te downloaden.
 
 
Informatie over handelsmerken
Alle namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van Essity, haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, licentiehouders of joint-venturepartners.
 
De handelsmerken en merknamen van Essity mogen enkel worden gebruikt zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Essity.
 
Voor elk gebruik van de handelsmerken van Essity in reclame voor en promotie van de producten van Essity is de juiste erkenning vereist.
 
 
Beperkt gebruik/Licentie voor enkele kopie
Alle inhoud van deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software is het eigendom van Essity of de aanbieders van de inhoud en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteursrechtwetgeving. Onbevoegd gebruik of verspreiding van het materiaal van deze site kan een schending zijn van auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere wetgeving en is onderhevig aan zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties.
 
 
Deze site of een onderdeel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze worden geëxploiteerd voor commercieel gebruik dat niet uitdrukkelijk en schriftelijk is goedgekeurd door Essity. U mag één exemplaar van de informatie op de Essity-sites downloaden op één enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik.
 
U mag de informatie niet aanpassen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden; noch mag u auteursrechtelijke of andere eigendomskenmerken van de informatie verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het voorkomen van onbevoegd kopiëren van het materiaal, en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers en aannemers – indien van toepassing – van uw onderneming deze beperkingen navolgen.
 
U bent verantwoordelijk zich te houden aan alle toepasselijke wetten van het auteursrecht. Wij staan u toe kopieën van deze site te maken als noodzakelijke, incidentele handelingen tijdens het bekijken van de site; en u mag een kopie afdrukken voor persoonlijk gebruik van zo veel van de site als redelijk is voor persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze site niet op uw eigen website opnemen of naar een pagina anders dan de homepagina linken.
 
Essity verleent u geen uitgesproken of geïmpliceerde rechten onder patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen.
 
 
Garantiedisclaimer
De informatie die hierin wordt gegeven wordt “zoals die is” geleverd, zonder uitgesproken of geïmpliceerde garantie van welke aard dan ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, de garantie dat het geen inbreuk maakt op intellectueel eigendom, of dat het geschikt is voor een bepaald doeleinde. In het geval dat Essity naar een webpagina van een externe partij linkt, is dat alleen voor het gemak van de gebruikers, en Essity is niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op een dergelijke webpagina.
 
In geen geval is Essity aansprakelijk voor enige schade waaronder, maar niet beperkt tot, schade van winstverlies, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van informatie dat voorkomt uit het gebruik van of het onvermogen om de informatie te gebruiken, zelfs als Essity geïnformeerd is over de mogelijkheid van deze schade.
 
Essity garandeert ook niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die binnen deze informatie vallen. Essity kan op elk moment en zonder kennisgeving veranderingen aan deze inhoud aanbrengen, of aan de producten omschreven in de inhoud. Essity doet geen toezegging om de informatie of andere materialen op deze site bij te werken.
 

Inzendingen door gebruikers
Alle materiaal, informatie of andere communicaties die u overbrengt of op deze site plaatst zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig sub-licentieerbaar en niet-merkgebonden (“communicatie”). Essity heeft geen verplichtingen met betrekking tot deze communicatie.
 
Essity is vrij om elke vorm van communicatie, met inbegrip van alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken, vrij te geven, te kopiëren, verspreiden, op te nemen in en/of op andere wijze te gebruiken, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.
 
Als u uw persoonsgegevens invoert op deze site of op andere wijze aan Essity verstrekt, gaat u er hierbij mee akkoord dat Essity deze gegevens gebruikt ter beoordeling van uw informatie en om de producten en diensten van Essity te verhandelen, inclusief het recht om de gegevens aan externe landen over te dragen en uw persoonsgegevens op het internet te plaatsen. Essity is verantwoordelijk voor de omgang met zulke persoonsgegevens onder de Zweedse wetgeving, en u kunt contact opnemen met Essity in geval van onjuiste gegevens of andere problemen die betrekking hebben op de persoonsgegevens.
 
U mag geen communicatie plaatsen die als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd, die de privacy van andere personen kan schenden, die kan worden beschouwd als commerciële marketing of die op enigerlei wijze illegaal of ongepast is. Essity zal dit soort communicatie verwijderen wanneer we ons ervan bewust worden, en we behouden ons het recht voor u als gebruiker uit te sluiten van onze site of diensten.
 
Voor gebruik van diensten van externe partijen, zoals Facebook, zijn mogelijk voorwaarden van externe partijen van toepassing. Facebook past bijvoorbeeld de “Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden” toe op iedere gebruiker en bezoeker van Facebook, en we raden u aan dat u deze voorwaarden leest voordat u gebruikt maakt van een dienst van een externe partij.
 
 
Overig
 
Essity kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door dit bericht bij te werken.
 
Essity behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) berichten te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen.
 
Als een voorwaarde of bepaling van deze juridische verklaring wordt vastgesteld als onwettig, ongeldig, nietig, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar, worden de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of geschaad.