Een dokter die zijn handen schrobt voor de operatie

Bestrijd HAI’s met handhygiëne

De beste manier om HAI’s te bestrijden is om de handhygiëne te verbeteren. In de onderstaande artikelen leest u meer over HAI’s en hoe u ze kunt voorkomen.
 
Vandaag de dag vormen zorginfecties (healthcare associated infections, HAI’s) nog steeds een aanzienlijk probleem voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Elk jaar hebben miljoenen patiënten over de hele wereld te maken met HAI’s (ook wel nosocomiale infecties genoemd) die tot veel complicaties leiden en mogelijk levensbedreigend zijn. De gevolgen zijn ernstig, omdat deze infecties fysieke pijn veroorzaken, herstel belemmeren en in sommige gevallen fataal kunnen zijn. HAI’s zijn ook een enorme kostenpost voor de maatschappij. Daarom zijn er vele spelers die ze tegen proberen te gaan en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is er hier één van.
 
Volgens de WGO is een goede handhygiëne de meest effectieve manier om HAI’s tegen te gaan. Als zorgprofessional bent u ongetwijfeld al op de hoogte van het belang van handhygiëne. Onderzoek heeft aangetoond dat verpleegkundigen handhygiëne het beste naleven. Maar het is niet altijd eenvoudig om de handhygiëne-naleving te garanderen onder al uw personeel. U hebt in de praktijk misschien hulp nodig bij het uitvoeren van goede hygiëne. Bovendien is er, als het gaat om bezoekers en patiënten, vaak informatie nodig om bewustwording te creëren. 
 
Naast het zorgen voor goede handhygiëne in ziekenhuizen, is het belangrijk om risicogebieden te identificeren en meer te weten te komen over preventieve maatregelen om het risico op het verspreiden van infecties te beperken.
 

Feiten over zorginfecties (HAI’s)

HAI’s zijn een type infectie dat zich voordoet bij een patiënt wanneer deze wordt verzorgd in een ziekenhuis of andere zorginstelling en die niet aanwezig of aan het incuberen was op het moment van opname. HAI’s kunnen patiënten beïnvloeden in elk type omgeving waar ze zorg ontvangen en kunnen zich ook na het verlaten van de instelling ontwikkelen.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


Hoe HAI’s te voorkomen

Het voorkomen van HAI’s is nog nooit zo belangrijk geweest. Volgens de WGO is er een wereldwijde consensus dat er dringend actie nodig is om het groeiende probleem van antibioticaresistentie aan te pakken. Binnen de gezondheidszorg is een van de oplossingen infectiepreventie en -bestrijding (infection prevention and control, IPC) waar handhygiënenaleving voorop staat. Wanneer het aankomt op het voorkomen van HAI’s, is naast goede toegang tot handdesinfectieproducten en wasstations, kennis over hygiënemogelijkheden en hoe en wanneer handhygiëne moet worden uitgevoerd van essentieel belang.
 
In een recent onderzoek zeiden maar liefst 8 van de 10 ondervraagde professionele zorgverleners dat ze de naleving van handhygiënepraktijken willen verbeteren. Dit laat zien hoe bewust verpleegkundigen en artsen zich zijn van hun verantwoordelijk bij het voorkomen van de verspreiding van ziekten en infecties, en toont hun inzet voor de gezondheid van de patiënt. Als leverancier van veel van de hygiëneproducten die in ziekenhuisomgevingen te vinden zijn, willen we zorgprofessionals ondersteunen bij hun werk om naleving van handhygiëne te bereiken.